Geheugenproblemen?

op maandag 06 mei 2019
Jacques is druk, te druk. Hij is met te veel zaken bezig: de reorganisatie perikelen op de zaak, zijn puberende dochter, zijn moeizame relatie met zijn echtgenote en de gezondheidsproblemen van zijn vader. Nu heeft er nog een probleem bij gekregen: zijn geheugen laat hem in de steek.

Hij snapt er niets van, want hij heeft altijd een ijzersterk geheugen gehad. Hij maakt meer notities, maar soms helpt zelfs dat niet. Laatst kon hij niet meer terug halen wat hij moest met zijn aantekening:  “Kees bellen!”  Hij vraagt  zich vertwijfelt af: “Wie is Kees en waarover zou ik die moeten bellen?” Na een paar dagen krijgt hij telefoon: Met Kees Oosterhof van het Verpleeghuis: “u zou mij toch informatie geven over uw vader?” Het kwartje valt. Duizend maal excuses, balen…

Jacques denkt: ik zal toch niet dement worden? Ik ben pas 56? Maakt Jacques zich terecht zorgen? Een drietal factoren bepalen de kwaliteit van je geheugen. Neem wat je wilt onthouden geconcentreerd waar, berg het netjes op en zorg voor een effectief zoeksysteem.

  1. Je moet bij de les zijn. Concentreer je op hetgeen je moet of wilt vasthouden. Dit betekent je ogen en je oren de kost geven, tijd en aandacht geven zodat je de informatie die je later wilt gebruiken kunt vastleggen. Door de drukte en de onrust neemt Jacques slecht waar. Hij luistert maar met een half oor en loopt rond als een kip zonder kop. Als je oppervlakkig waarneemt, dan kun je maar weinig opbergen. Er zit dan gewoon onvoldoende informatie in je systeem.  
  2. Hetgeen je waarneemt moet je, als het wilt onthouden, netjes wegzetten, op de juiste plaats zodat het ook kunt terugvinden.Door drukte en onrust bergt Jacques de informatie niet goed op. Hij dondert alles in een grote la met de rubriek: van alles wat ik nog een keertje moet doen. Het gevolg is dat de Kees van de aantekening “Kees bellen”  niet in de rubriek: “hulpverleners van Pa” zit. Hij zit ook niet in de rubriek: “ bekenden met de naam Kees” en ook niet  in de rubriek: kaalhoofdigen. De achternaam van Kees , nl .Oosterhof  komt voor een deel overeen met de namen van zijn kennissen Westerveld en Zuiderhof., maar Jaques heeft daar niet aangedacht. Als Jacques Kees netjes had opgeborgen bij de hulpverleners, bij de andere Kezen of bij de achternamen met een windstreek en niet in de grote la had gesmeten dan had hij hem wel thuis kunnen brengen.
  3. Je kunt iets alleen terugvinden als je de tijd neemt en de rust hebt om na te gaan waar je het opgeborgen hebt.

Door de drukte en de onrust neemt Jaques onvoldoende tijd om na te gaan waar hij de dingen die hij moet onthouden, opgeborgen kan hebben. Hij zou zichzelf rustig moeten afvragen:. Van hoelang geleden is deze aantekening? Waar komt het papiertje vandaan waarop de notitie staat.: Kees bellen” ? Nee, op zijn werk hebben ze die briefjes niet, hij moet de aantekening thuis gemaakt hebben. Is hij thuis gebeld en heeft Kees toch met zijn werk te maken? Is Kees iemand uit zijn kennissenkring, is het iemand die met zijn vrienden, met zijn gezin of familie van doen heeft? Het kan best zijn dat als Kees zo zijn zoekmachine inschakelt en rustig even de mogelijkheden naloopt, dat dan vanzelf de kale kop van Kees Oosterhof naar boven komt. Alleen met systematisch zoeken kan hij op Kees Oosterhof stuiten.
Er mankeert Jacques dus niets aan zijn geheugen. Hij wordt niet dement. Hij heeft concentratieproblemen, hij neemt slecht waar, hij bergt slecht op en kan niet systematisch zoeken. Hij gaat drie keer in de fout en geeft dan zijn geheugen de schuld van het probleem.
Herkenbaar? Wil je meer en beter onthouden? Doe iets aan drukte en onrust door je te houden aan de genoemde richtlijnen.

  • Geef je ogen en oren goed de kost en neem heel bewust waar.
  • Berg vervolgens wat je waarneemt goed op, liefst in een aantal rubrieken zodat je de informatie op verschillende manieren kunt terug vinden.
  • Hanteer een goede zoekmethode.

Het is rustgevend voor jou en voor je omgeving als je weer bij de les bent.