Reuma

De diagnose: reuma geeft een verklaring voor je symptomen maar brengt ook veel onzekerheden met zich mee: wat brengt de toekomst? Er is nog geen genezing mogelijk, maar de symptomen kunnen wel medisch worden behandeld, maar natuurlijk wil je zelf ook graag invloed uitoefenen op de gevolgen van reuma. De klachten zijn vaak grillig, goede en slechte dagen wisselen elkaar af. Je weet zelf niet goed waar je aan toe bent, maar je omgeving evenmin. Daarom is het belangrijk te weten wat je zelf zou kunnen doen om er voor te zorgen:

Dat je weerstand zo groot mogelijk blijft
Dat je zoveel mogelijk kunt blijven functioneren op je werk en privé
Dat je begrip en steun in je omgeving weet los te maken
Dat je kunt blijven werken aan kracht en conditie
Dat je je goed kunt ontspannen
Dat je je energie huishouding op orde krijgt

Je ziet dat het vraagt om nogal wat kennis en vaardigheden om greep krijgen op de pijn, de vermoeidheid en allerlei onzekerheden. Met het boek: de Pijn de Baas, kun je de gevolgen van reuma te lijf gaan en kun je sterker uit de strijd te voorschijn komen.