Wiplash 

Wie op Google zoek machine ‘Whiplash’ intoetst, staat verbaasd over de oeverloos vele instanties die bereid zijn je schade te regelen. Blijkbaar valt er veel geld aan whiplash te verdienen. De kreten zijn echter dat het gaat om ‘erkenning’ en dat je je rechten moet kennen. Er zijn verdacht veel deskundigen die zich willen inzetten om er voor te zorgen dat je je recht krijgt. Zij noemen zich je belangenbehartiger en zij gaan de strijd aan met jouw “tegenpartij”. Hoe groter de schade, hoe meer er te krijgen is. Snel herstel dient geen financieel belang.

Whiplash klachten laten zich echter niet duidelijk verklaren op grond van medisch onderzoek. Verzekeringen vragen hard medisch bewijs. Van een arts, specialist of therapeut wordt verlangt, dat hij de ernst van je klachten objectiveert of aannemelijk maakt. De belangrijkste reden dat er geen herstel en soms verergering van klachten optreedt is de grote mate van onzekerheid en tegenstrijdigheid, is het feit dat je in een spagaat (lees wat dat betekent voor je gezondheid bij artikelen) terecht bent gekomen.

Voor je ‘belangenbehartiger’ is het belangrijk dat je schade (de ernst en de duur van de klachten) zo groot mogelijke wordt ingeschat. Een therapeut wil dat je beter wordt en jij wilt beter worden en een goede schaderegeling. Dat je beter wordt is echter niet zeker en je belangenbehartiger wijst je erop geen risico’s te nemen, want stel dat je niet beter wordt, wat dan… Zo zitten soms patiënten zo’n 10 jaar in een juridisch circuit met alle gevolgen van dien: ziek van de pijn, de frustratie, de onzekerheid. Boos omdat je van onderzoek naar onderzoek moet, steeds maar weer je verhaal moet doen… Op die manier kun je niet beter worden. Doorbreek die cirkel, stap uit de wachtkamer, neem je lot in eigen handen en ga werken aan je herstel met het boek: de Pijn de Baas.