Straatvrees

Bij straatvrees is er sprake van een vicieuze cirkel. Je voelt je alleen nog een beetje veilig als je binnen bent en dan vaak alleen nog maar met de gordijnen dicht. Angst wordt echter vanzelf groter als je opgesloten zit. De angst houdt je gevangen, de angst is jouw cipier. Er is veel aan gelegen je vrijheid te heroveren. Hiertoe zijn mobiliteitsschema's goede instrumenten. Mobiel zijn betekent: Je kunnen verplaatsen, te voet, met de fiets, met de auto en met het openbaar vervoer (bus, trein, vliegtuig). 

Voor de conditie is het goed als we ons eerst concentreren op de benenwagen en op de fiets. Op deze manier gaan we de vertrouwde omgeving langzaam maar zeker groter maken. Alles wat je vaak doet, wordt alledaags, wordt routine, wordt vertrouwenwekkend. Alles wat je heel weinig doet, wordt eng. Voor een mobiliteitsschema is het handig over een plattegrond te beschikken; deze koopt je of maakt je zelf van je onmiddellijke omgeving. Heel handig is hierbij als je via Googel Maps de omgeving kunt uitprinten. Vervolgens kun je inkleuren wat veilig voor je is, geef dat de kleur groen. Maak vervolgens het gebied waar je hanteerbare angst voelt geel. Vervolgens kleur je oranje de plaatsen waar je de angst niet meer kunt hanteren en rood waar er van absolute paniek sprake is. 

Het kan ook zijn dat je nog helemaal de deur niet uit durft, ook niet dicht bij huis. Beperk je dan voorlopig tot fitnesstraining en oefeningen binnenshuis. Maak wel een kaart, waar dan voornamelijk oranje en rood op staat. Of je het wilt of niet, je bent nog in de moeilijke positie dat je je voorlopig alleen zult moeten bezighouden met het voorbereidende werk, het vruchtbaar maken van de aarde. Dat kan via de volgende hiërarchie:

Ik heb mijn jas aangetrokken en ben naar de voordeur toegelopen.
Ik heb mijn jas aangetrokken, ben naar de voordeur gegaan en heb de deur open gedaan.
Ik heb mijn jas aangetrokken, ben naar de voordeur gegaan, heb de deur open gedaan en ben een aantal stappen naar buiten gegaan en ben weer teruggelopen.

Het is prima dat ik weer naar buiten durf. Het begin is er. Op den duur zal dit steeds gemakkelijker gaan en zal ik steeds verder komen. Mijn probleem is oplosbaar. Ik sta aan de voet van een gigantisch hoge berg. Ik heb de eerste stappen naar boven gemaakt. 

Bij je wandel- en fitness-schema blijft u in de eerste week in de groene zone. Blijf dus eerst dicht bij huis, ook al worden de buren stapelgek van je en ben je het gesprek van de dag. Het gaat tenslotte om je leven en om je vrijheid. Er is geen gemakkelijke methode die de buren begrijpen en goed zullen keuren. Waarom maak je je eigenlijk zorgen over wat anderen denken? 

Wanneer je groene zone heel erg klein is, dan is het zaak dat je je steeds vaker naar de rand van de groene zone begeeft. Je kunt dit alleen doen, maar samen met een vertrouwd iemand gaat het soms sneller. Belangrijk is dan wel dat die ander je niet opjaagt, maar jezelf het eigen tempo kunt bepalen. Wanneer je regelmatig op de rand van de groene zone bent en door daar te verkeren het vertrouwen toeneemt, dan heb je daarmee automatisch en zonder veel moeite een stukje geel groen gemaakt. Het groene gebied is groter geworden, maar vervolgens is ook het geel een stukje opgeschoven, waardoor een stukje oranje automatisch geel is geworden en een stukje rood oranje. Je zult merken dat in het begin de successen slechts klein zijn en heel langzaam en met veel moeite kunnen worden bereikt. Naarmate je verder gevorderd bent, zal de groei sneller gaan. Voor iemand met ernstige straatvrees kan het soms meer dan een jaar duren, voordat het uiteindelijke doel - de markt bezoeken - haalbaar is. Belangrijk is dat je ook in het eindstadium creatief blijft. Informeer waar er kleine markten zijn. Informeer naar de stille uurtjes. Begeef je eerst in de richting van de markt en blijf je beperken tot het randgebeuren. Probeer vooral nooit of te nimmer flink te zijn. Eén goede angstaanval en je moet weer de nodige stappen terug doen.