Het Gevoelige Brein

Hoe komt het dat de één heel gevoelig is (hoog sensitief) en een ander veel meer kan hebben. Gevoelens kunnen helmaal uit de hand lopen zoals bij o.a. bij chronische pijn, extreme vermoeidheid en depressiviteit het geval is.

De wil komt helemaal buitenspel te staan, mensen worden slaven en worden geregeerd door pijn, vermoeidheid, alcohol, drugs of sex.

Nieuwe inzichten over de plasticiteit van de hersenen, de werking van het brein m.n. de wisselwerking tussen het autonome - en het willekeurige zenuwstelsel maken begrijpelijk dat er grote verschillen kunnen ontstaan in de waarneming en de verwerking van prikkels. Zo krijgt of verliest iemand zijn weerstand en incasseringsvermogen. De constatering kan dan zijn: “Ik ben geen schaduw meer van de persoon die ik was” óf  “Ik heb mezelf weer terug gevonden.” De vraag is, hoe voorkom je jezelf verliest en als je in een fuik terecht bent gekomen, hoe herover je dan je vrijheid. Hoe blijf je aan het stuur van je  besturingssysteem en hoe voorkom je dat een ongewenst besturingsprogramma autonoom gaan werken. 

Doelgroepen | hulpverleners SOLK klachten, (pijn-vermoeidheid- burn-out)  en verslavingsproblematiek