Frits Winter

Psycholoog

[1974 – 1980] Beroepskeuze en Loopbaanadvisering

Na mijn studie aan de VU, werd ik al na een half jaar directeur van het Beroepskeuze Bureau, Almelo. Heel hard en plezierig gewerkt. Tevens les gegeven aan de HEAO in Zwolle. Nieuw pand betrokken, activiteiten op het gebied van leerlingbegeleiding ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs. Gemeenteraadslid in Almelo

[1980 – 1982] C.A.D. Arnhem

Directeur Consultatie bureau voor Alcohol en drugs, Arnhem. De decentralisatie van de drugshulpverlening gestalte gegeven. Dependances opgericht in Ede, Doetichem en Tiel.

[1982 – 1992] Revalidatie Enschede

Hoofd Psychologische Dienst Revalidatie Centrum het Roessingh, Verantwoordelijk voor de psychologische inbreng op de poli-kliniek, volwassenen en kinderen. Belangrijk aandacht gebied waren de peuterafdeling en de arbeidsrevalidatie. Gestart met de groepsgewijze gedragsmatige aanpak van chronische pijn. De ontstuimige groei maakte dat ik me voornamelijk moest richten op de pijnbehandelingen.

[1992 – 2002] Pijndivisie

Hoofd Pijndivisie Revalidatiecentrum het Roessingh Enschede. Ontwikkelen en opzetten van semi-klinische en klinische programma’s. In 1992 gepromoveerd bij professor Gerrit Zilvold en professor Dennis Turk op onderzoek naar de effectiviteit van de behandelingen.

[2002 – heden] M.C.W. Veldhoven

Direkteur Medisch Centrum Winter, Behandelcentrum voor pijn, stress en burn-out. Arbeidsongeschiktheid verzekeraars, verzekeringsgeneeskundigen en werkgevers zien met lede ogen dat behandelingen vaak te weinig gericht zijn op: terug naar werk. Hulpverleners worden betaald voor hun verrichtingen , maar niet voor resultaat. Betalingen op grond van bewezen verbetering kunnen de gezondheidszorg een enorme stimulans bezorgen wat betreft kwaliteit en effectiviteit.